Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Ero luottamustehtävistä, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen

JARDno-2019-1787

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

SDP:n varavaltuutettu Niina Pyykkö (SDP) hakee eroa paikkakunnalta poismuuton takia seuraavista tehtävistä: 

 • 2. varavaltuutettu, 
 • Keudan yhtymävaltuuston jäsen
  • Pyykön henkilökohtainen varajäsen Lauri Uljas
 • Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
  • Pyykön varajäsen Helena Jaakkola

 

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Päätös luottamustoimen päättymisestä sekä jäsenen valinta Keudan yhtymävaltuustoon kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsenen valinta kuuluu taas kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättä todeta Niina Pyykön menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja että viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella SDP:n 2. varavaltuutetuksi siirtyy Timo Ijäs
 2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Niina Pyykön sijaan varsinaisen jäsenen Keudan yhtymävaltuustoon yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valita Niinan Pyykön sijaan jäsenen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. Kohta 3 päätettiin siirtää seuraan kokoukseen. 

 

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

SDP:n varavaltuutettu Niina Pyykkö (SDP) hakee eroa paikkakunnalta poismuuton takia seuraavasta tehtävästä: 

 • Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
  • Pyykön varajäsen Helena Jaakkola

 

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsenen valinta kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Niinan Pyykön sijaan jäsenen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa ehdotettiin, että Niina Pyykön tilalle valitaan Liisa Majanen.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset