Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Ero luottamustehtävästä / Oikari Nico

JARDno-2019-1056

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

.

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nico Oikari (KESK) on kaupungille 25.3.2019 toimittamallaan sähköpostilla pyytänyt eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä. Asiassa lienee tapahtunut erehdys, koska Oikari on ollut varajäsen opetus- ja kasvatuslautakunnassa ei sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Hän oli ko. lautakunnassa Sonja Hällforssin (KESK) henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Nico Oikarin menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia
  2. valita Oikarin tilalle uuden henkilön

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV