Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Yhtymäkokouskutsu 27.5.2021 / Eteva kuntayhtymä

JARDno-2021-1085

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 27.5.2021 klo 12.00.  Kuntayhtymä on 5.5.2021 saapuneella viestillä pyytänyt nimeämään yhtymäkokoukseen edustajan. 

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä henkilöstökertomus.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 27.5.2021  yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtymäkokousedustajan nimetyn esteen varalta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valittu edustaja, Etevan Kuntayhtymän kirjaamo