Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Yhtiökokouskutsu 28.5.2021 / Kiertokapula Oy

JARDno-2021-1081

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n yhtiökokous pidetään 28.5.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään Korona-pandemian vuoksi Teams-kokouksena. Kiertokapula Oy pyytää toimittamaan yhtiökokousedustajan valtakirjan yhtiöön. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksessa Järvenpään kaupungin edustajana kaudella 2017-2021 on toiminut Tiia Lintula (varalla Taru Meritie).

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autereen.
  2. oikeuttaa kaupunkitekniikan johtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.
  3. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallitukseen nykyiset edustajat.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Kiertokapula Oy