Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Yhtiökokouskutsu 25.5.2021 / Asunto Oy Haltianpolku 2

JARDno-2021-1144

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asunto Oy Haltianpolku 2 on lähettänyt kutsun 25.5.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen. 

Yhtiökokouksessa 

1.    Käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut ja asunto-osakeyhtiölain määräämät asiat
2.    Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
3.    Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä/jättää perimättä tarvittaessa enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Asunto Oy Haltianpolku 2 yhtiökokoukseen Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta kaupungin intressit huomioon ottaen
  2. nimetyn ollessa estynyt toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi tai talousjohtaja Ansa Strandberg.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, Asunto Oy Haltianpolku 2