Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Yhtiökokouskutsu 18.5.2021 / Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

JARDno-2021-1088

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 18.5.2021 klo 14.00 pidettävään yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, päätetään palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Tilikauden 2020 hallituksen varsinaiset jäsenet ovat olleet: Timo Ijäs (puh.joht.), Jarkko Liiman (vpj), Jukka Huikko, Marita Virkki, Terttu Sihvola-Rauttu, Teemu Seikkula, Kalevi Tihveräinen ja Sannamari Nousiainen, Keusote.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta 
  2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallituksen jäsenet.

 

Käsittely

Katja Repo ehdotti, että yhtiön hallitukseen nimetään Kalevi Tihveräisen tilalle Pepe Makkonen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi nimetä hallitukseen Timo Ijäs (puh.joht.), Jarkko Liiman (vpj), Jukka Huikko, Marita Virkki, Terttu Sihvola-Rauttu, Teemu Seikkula ja Pepe Makkonen.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy