Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Resurssiviisauden seurantaraportti 2020

JARDno-2021-872

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkistrategiassa asetetut resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteet sekä niitä toteuttava Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta ohjaavat toimintaa koko kaupunkiorganisaatiossa. Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Vuoden 2020 aikana käynnistettiin tiekartan toimeenpano, eli ryhdyttiin laatimaan lähivuosien konkreettisia toteutussuunnitelmia sekä tekemään resurssiviisauden tiekarttaa paremmin tunnetuksi koko kaupunkiorganisaatiossa.

Tässä seurantaraportissa kerrotaan, miten resurssiviisaustyö on edennyt vuoden 2020 aikana. Raportin tavoitteena on koota tilannekuva siitä, edetäänkö kohti asetettuja tavoitetiloja sekä kertoa, miten tiekartan toimeenpano on käynnistynyt. Koska kyseessä on ensimmäinen resurssiviisaustyön seurantaraportti, kerrotaan raportissa paikoin laajemminkin resurssiviisauden edistysaskeleista kuluneen valtuustokauden aikana.

Tiekartan toimeenpanotyö aloitettiin Kaupunkikehityksen palvelualueelta, jonka vastuulla on koko resurssiviisaustyön koordinointi sekä valtaosa tiekartassa tunnistetuista toimenpiteistä. Kaupunkikehityksen toteutussuunnitelma hyväksyttiin 29.10.2020 kaupunkikehityslautakunnassa. Myös Opetuksen ja kasvatuksen ja Hyvinvoinnin palvelualueilla sekä konsernipalveluissa käynnistettiin toteutussuunnitelman teko vuoden 2020 aikana ja valmistelua jatketaan kevään 2021 aikana.

Tähän raporttiin on koottu seurantatiedot kaikista Kaupunkikehityksen toimenpiteistä. Seurantatiedot on koottu laajassa yhteistyössä toimenpiteistä vastaavien asiantuntijoiden kanssa ja raporttiluonnos on käsitelty emal-työryhmässä. Myös muilta palvelualueilta ja tytäryhtiöistä on koottu tietoja tehdyistä toimista ja esitelty raportin tekstiosioissa, mutta toimenpidekohtaisesti etenemistä voidaan näiden osalta raportoida vasta, kun toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi liitteen mukaisen Resurssiviisauden seurantaraportin 2020 
  2. lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 41 käsittelyn jälkeen.

Erikoissuunnittelija Eira Linko esitteli asiaa.

Markku Tenhunen poistui klo 18.52.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 29.4.2021 § 40

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteen mukaisen Resurssiviisauden seurantaraportin 2020 tiedoksi. 

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 126 jälkeen.

Eira Linko ja kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi selostivat asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Erikoissuunnittelija/Kauke, kaupunkikehitysjohtaja