Kaupunginhallitus, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2020 käsiteltiin asiat § 69 - 76. Pöytäkirja on nähtävillä 17.11.2020 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa. 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston 16.11.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman, asiakohdan § 74 osalta kuitenkin lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.