Kaupunginhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasiat 

Kaupunginhallitukselle tiedoksi:

1. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 3.9.2019 

2.  Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistion luonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 26.9.2019. Viranhaltijat valmistelevat lausunnon.

3. Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2020 pidetään 5.-7.2.2020. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi

Käsittely

Rahoitus- ja talousfoorumiin osallistuvat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot.

 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin nimetä rahoitus- ja talousfoorumi 2020 osallistujiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto (Perttu, Karhu, Passi) sekä valtuuston puheenjohtajisto (Lintula, Berg, Peltonen).