Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Luottamushenkilön eroilmoitus / Kimmo Kokko (lisäpykälä)

JARDno-2017-1651

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Kimmo Kokko (SDP) on 22.9.2017 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muuttavansa Tuusulaan 1.10.2017 alkaen. 

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 § 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

 

Kimmo Kokon luottamustehtävät Järvenpään kaupungissa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pasi Boehmin puoluekohtainen varajäsen  (SDP)                      12.6.2017 -

Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että esityslistan lähettämisen jälkeen listalle lisätty lisäasia voidaan ottaa käsiteltäväksi. Perusteena oli asian kiireellisyys, koska Kokko on jo muuttanut toiseen kuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • todeta Kimmo Kokon menettävän kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia 1.10.2017 lukien
  • valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisen jäsenen Pasi Boehmin varajäsenen Kimmo Kokon tilalle uuden varajäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Kuntapro, Kimmo Kokko

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)