Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 17.10.2017 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin yksimielisesti, että lisäpykälät 108 ja 109 käsitellään ensimmäisinä.

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)