Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungijohtaja Erkki Kukkosen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti aloitta  uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt  iltakoulussa 2.10.2017 ja 9.10. 2017 rekrytoinnin aikataulua. Aikataulun laatimisen  lähtökohtina ovat:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 1.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • helmikuussa kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta

Henkilöstöjohtaja esittelee suunniteltua rekrytoinnin aikataulua henkilöstöasiainjaoston kokouksessa.

Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että hakuaika on 9.-30.11.2017, muutoin esitetyn mukaisesti. Viikon lisäaika on tarpeellinen, jotta valintaprosessin alkuvalmisteluun saadaan riittävästi aikaa. Samoin valtuusto tekisi päätöksen helmikuussa.

Aikataulu olisi seuraava:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun

Päätös

Hyväksyttiin täsmennetyn aikataulun mukaisesti.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että aikataulu on tavoiteaikataulu ja että pykälän liitteeksi otetaan aikataulun kuvaus.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Alkuperäinen ehdotus oli:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa

Esittelijän muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa 

   

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)