Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle

JARDno-2017-1496

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 10.10.2017

§ 9 Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle kaupunginjohtajan virasta


JARDno-2017-1496


Liitteet
1 Erkki Kukkosen eroilmoitus kaupunginjohtajan virasta.pdf


Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 alkaen. Hallintosäännön luvun 4 § 46 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja myöntää näin ollen hänelle myös eron virasta.


Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja


Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää Erkki Kukkoselle eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.


Päätös
Hyväksyttiin.

-----------------------------------

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Erkki Kukkoselle myönnetään eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, asianosainen, Kuntapro

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)