Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ylimääräinen yhtiökokous 30.3.2021 / Eteva kuntayhtymä

JARDno-2021-533

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eteva kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 30.3.2021. Kuntayhtymä on 8.3.2021 saapuneella viestillä pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään yhtymäkokoukseen edustajan.

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

Yhtymäkokouksessa käsitellään tilapäisen valiokunnan lausunto ja päätösesitys yhtymäkokoukselle yhtymähallituksen luottamuksesta. Yhtymäkokousedustaja käyttää kaupungin puhevaltaa yhtymäkokouksessa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021  yhtymäkokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen.
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtymäkokousedustajan nimetyn esteen varalta
  3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen yhtyä tilapäisen valiokunnan lausuntoon.

 

Käsittely

Ossi Vähäsarja poistui ilmoittaen esteellisyydestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ossi Vähäsarja, esteellisyyden peruste: Eteva-kuntayhtymän hallituksen jäsen (hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1).

Tiedoksi

nimetyt, Eteva