Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Yhtiökokouskutsu 18.3.2021 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2021-490

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 18.3.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteinen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiöjärjestyksen muuttaminen 2020 toteutuneen toimintamallimuutoksen johdosta sekä nimetä hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen on kokouksessa asiantuntijana kuultavana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa, että Järvenpään edustajaksi ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen ilmoitti esteellisyydestä. Esittelijänä toimi hallintojohtaja Iiris Laukkanen. Kaupunginjohtaja Naukkarista kuultiin kokouksessa asiantuntijana ennen päätöskeskustelua.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa, että Järvenpään edustajaksi ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen
  3. valtuuttaa yhtiökokousedustajan päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Olli Naukkarinen, esteellisyyden peruste: Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 momentti kohta 5).

Tiedoksi

Valitut