Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Yhtiökokous 30.3.2021 / Mestaritoiminta Oy

JARDno-2021-540

Valmistelija

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 30.3.2021. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen jäsenten valinta. Yhtiöjärjestysmuutoksen tultua voimaan hallitukseen ei valittaisi varajäseniä. Hallituksen jäsenet valittaisiin tehtäväänsä toistaiseksi. 

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

 • Jukka Huikko (pj)                       
 • Lasse Puttonen (vpj)                  
 • Jarkko Wallenius                     
 • Tuomo Virtanen                     
 • Riikka Juuma                         
 • Marko Larjanne                     
 • Lea Lehtola                            

IL 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet sekä hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 66 jälkeen. Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi selosti asiakohtaa § 71.

Esittelijä ehdotti asian palauttamista valmisteluun.

Tämän asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään asiakohtaa § 72.

Tämän asian käsittelyä jatkettiin § 72 jälkeen.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, nimetty