Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tontin 186-21-2132-3 myyminen Diggarinkatu 2

JARDno-2021-483

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Diggarinkatu 2:n edustaja on pyytänyt saada ostaa Boogien yritysalueelta tontin 186-21-2132-3, osoitteessa Diggarinkatu 2. Tontti 186-21-2132-3 sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella liike- ja toimitilarakennusten korttelialueella (KMKTY-1). Tontin pinta-ala on 5000 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 2550 k-m2.

Muodostettavalle tontille rakennetaan liiketiloja, rakentamisesta vastaa Conorin Oy. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään 2021 aikana.

Kaupunginvaltuusto on 10.11.2014 § 74 päättänyt, että luovutettaessa alueita liikerakentamiseen korttelista 2132 käytetään vähimmäismyyntihintana 140 €/k-m2, hinta on sidottu marraskuun 2014 elinkustannusindeksin pistelukuun 1913. Valtuuston hinnoittelu on perustunut Newsec Valuation Oy:n 17.6.2014 laatimaan hinta-arvioon, jossa kyseisen alueen liikerakentamiseen osoitetun korttelin markkinahinnaksi on arvioitu 140 €/k-m2 rakentamistehokkuudella 0,6.

Nyt myytävän tontin kauppahinnaksi saadaan joulukuun 2020 elinkustannusindksin pisteluvulla 1980 laskettuna 369.495 €.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta. Maa- ja vesialueiden, yhteisosuuksien ja rakennusten ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta päättää kaupunginhallitus silloin, kun kauppahinta on alle 1.000.000 €.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-21-2132-3 Kiinteistö Oy Järvenpään Diggarinkatu 2:lle 369.495 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.8.2021 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri, talouspalvelut