Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Osakaskokouskutsu 18.3.2021 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2021-488

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 18.3.2021 pidettävään osakaskokoukseen. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle osakkaiden kokouksen päättämään osakassopimuksen muutoksista tai mitätöinnistä, sillä yhtiön toimintamallimuutoksen takia voimassa oleva osakassopimus vaatii päivitystä.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen on kokouksessa asiantuntijana kuultavana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n osakaskokoukseen
  2. antaa kokousedustajalle toimiohjeen hyväksyä osakassopimukseen toimintamallimuutoksen edellyttämät muutokset.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen ilmoitti esteellisyydestä. Hallintojohtaja Iiris Laukkanen toimi tämän asian esittelijänä. Kaupunginjohtaja Naukkarista kuultiin kokouksessa asiantuntijana ennen päätöskeskustelua.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n osakaskokoukseen
  2. antaa kokousedustajalle toimiohjeen neuvotella osakassopimukseen toimintamallimuutoksen edellyttämät muutokset. Osakassopimusta koskeva ratkaisu tuodaan päätöksentekoon erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Olli Naukkarinen, esteellisyyden peruste: Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 momentti kohta 5).

Tiedoksi

Valitut