Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Liittyminen IT-Konsultoinnin dynaamiseen hankintajärjestelmään

JARDno-2021-477

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin tulevaisuuskuvat asettavat toiminnan kehittämiselle korkeat tavoitteet. Digitalisaatio on vahvasti edustettuna strategiassa ja toimintasuunnitelmissa. Kaikkien strategian näkökulmien osa-alueilla tarvitaan ICT:n hyödyntämistä muun muassa kustannusten alentamisessa, tuottavuuden kasvattamisessa, asiakasarvon lisäämisessä, saavutettavuuden parantamisessa ja tiedolla johtamisen mahdollistamisessa. Strategian mukaisesti "toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen, automatisointi ja turhan työn poistaminen teknisiä ratkaisuja hyödyntäen on kaiken tekemisen lähtökohta, kehittäminen on systemaattista ja rohkeaa ja digitaaliset palvelut nähdään strategisina investointeina". 

Tavoitteisiin pääsemiksi ja strategian toimeenpanemiseksi Järvenpään kaupungilla on tarve kilpailuttaa seuraavat IT-konsultoinnin asiantuntijapalvelut vuosien 2021-2022 aikana:

- Robotiikan eli prosessien automatisoinnin asiantuntijapalvelut

- Integraatioiden toteuttamisen asiantuntijapalvelut 

- Tietojärjestelmäarkkitehtuurin asiantuntijapalvelut

- Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut

- Projektinhallinnan asiantuntijapalvelut

- Tekoälyn ja koneoppimisen asiantuntijapalvelut

Tietohallinto ja hankintapalvelut on yhteistyössä arvioineet vaihtoehtoja tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi kilpailuttamalla palvelut itse, liittymällä mahdollisiin puitejärjestelyihin tai liittymällä mahdollisiin dynaamisiin hankintajärjestelmiin. Hankintapalvelut arvioi, että Hansel Oy:n IT-Konsultoinnin dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen itse tehtävien kilpailutusten ja hankintajärjestelmän kautta toteutettavien hankintojen työmäärät ja muut prosessikustannukset. Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän kautta saisimme käyttöömme valmiit tarjouspyyntöpohjat sekä Hanselin asiantuntijoiden sisältökommentoinnin ennen tarjouspyyntöjen julkaisua.

Arvioimalla jokaiselle yllä luetellulle palvelulle ennakoiduksi arvoksi 250 000 euroa vuosien 2021 - 2024 aikana, tulee hankinnan ennakoiduksi arvoksi 1 500 000 euroa.

Hankintajärjestelmään liittymällä mahdollistetaan edellä mainittujen palveluiden hankinta kaupungin tarpeisiin. Liittyminen ei velvoita ostamaan palveluita. Hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä kilpailutuksista/hankinnoista tehdään erilliset päätökset. 

 

/TP 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

1. Liittyä Hansel Oy:n IT-Konsultoinnin dynaamiseen hankintajärjestelmään 1 500 000 euron ennakoidulla arvolla.

2. Että päätös pannaan toimeen odottamatta sen lainvoimaisuutta. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallinto, hankintapalvelut.