Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouskutsu 8.4.2021 / Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous

JARDno-2021-510

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 8.4.2021 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Sarastia Oy:n 8.4.2021 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen tai hänen nimeämänsä
  2. oikeuttaa talousjohtaan päättämään kokoukseen osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty edustaja, Sarastia Oy