Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kulttuurijohtajan valinta

JARDno-2018-489

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen kulttuurijohtajan virka tulee avoimeksi 1.8.2018 alkaen viran nykyisen hoitajan irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kaupunginhallitus myöntää eron kulttuurijohtajalle

Kulttuurijohtaja johtaa Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainaluetta. Avainalue koostuu kulttuurin edistämisen ja tukemisen palveluista, tapahtumapalveluista ja Järvenpää-talosta, museopalveluista ja kirjastopalveluista.

Kulttuurijohtajaksi haetaan yhteistyökykyistä ja idearikasta kulttuurialan ammattilaista, jolla on johtamisen ja verkostoissa toimimisen kokemusta sekä näkemystä kulttuuripalvelujen kehittämisestä.

Kulttuurijohtajan virka on asiakkuusjohtajan virka. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista päättää hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kulttuurijohtajan valitsee virkaan kaupunginhallitus, joten henkilöstöasiainjaosto päättää viran kelpoisuusehdoista. Viran kelpoisuusehdoksi estetään ylempää korkeakoulututkintoa tai korkeakoulututkintoa yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen.

Kulttuurijohtajan viran julistaa haettavaksi hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto.

Ehdotus kulttuurijohtajan rekrytoinnin aikatauluksi:

1.3. – 15.3.2018 klo 15.00       hakuaika

27.3.2018                               henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta

10.4.2018                               haastattelut ja henkilöarviointiin lähetettävien valinta

26.3.- 6.4.2018                        mahdolliset henkilöstöarvioinnit

8.5.2018                                 henkilöstöasiainjaosto, ehdotus valinnasta kaupunginhallitukselle

14.5.2018                                kaupunginhallitus, kulttuurijohtajan valinta

HR-palvelut lähettää hakuajan päättymisen jälkeen perjantaina 16.3. henkilöstöasiainjaoston jäsenille linkin sähköisiin hakemuksiin.

Kulttuurijohtajan hakukuulutus on liitteenä.

Kulttuurijohtajan osaamisprofiili on liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää myöntää eron kulttuurijohtaja Kalle Jämsenille eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.8.2018 alkaen.

Lisäksi henkilöstöasianjaosto päättää, että

 • kulttuurijohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.3.-15.3.2018 klo 15.00
 • kulttuurijohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan siten, että virka julistetaan julkisesti haettavaksi 20.3.2018 klo 15.00 asti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että pöytäkirjalle lisätään 28.2.2018 jaostossa käydyn keskustelun perusteella päivitetyt osaamisprofiili ja hakuilmoitusluonnos.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nykyinen kaupungin kulttuurijohtaja jää eläkkeelle 1.8.2018, uuden kulttuurijohtajan rekrytointi on käynnissä. Kulttuurijohtajan rekrytoinnin aikatauluksi on suunniteltu seuraavaa:

 • 1.3. – 22.3.2018 klo 15.00  hakuaika
 • 27.3.2018                           henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta
 • 10.4.2018                           haastattelut ja henkilöarviointiin lähetettävien valint

                                                       mahdolliset henkilöstöarvioinnit

 • 7.5.2018                             kärkiehdokkaat kaupunginhallituksen kuultavana
 • 8.5.2018                             henkilöstöasiainjaosto, ehdotus valinnasta kaupunginhallitukselle
 • 14.5.2018                           kaupunginhallitus, kulttuurijohtajan valinta

Kaupunginhallitus perusti uuden viestintäjohtajan viran 5.3.2018 § 64, myös viestintäjohtajan viran rekrytointi on käynnistynyt. Viestintäjohtajan viran rekrytointiaikatauluksi on suunniteltu seuraavaa:

 • 15.3. - 5.4.2018                  hakuaika
 • 10.4.2018                           henkilöstöasiainjaosto, haastateltavien valinta
 • 2.-3.5.2018                         haastattelut
 • 4.5. - 9.5.2018                    henkilöarvioinnit
 • 14.5.2018                           kärkiehdokkaat kaupunginhallituksen kuultavina
 • 15.5.2018                           ylimääräinen henkilöstöasiainjaosto: esitys kaupunginhallitukselle valinnasta viestintäjohtajaksi
 • 28.5.2018                           kaupunginhallitus, valinta viestintäjohtajaksi

 

Henkilöstöasiainjaosto valmistautuu sekä kulttuurijohtajan että viestintäjohtajan haastatteluihin sopimalla niiden tarkemmat aikataulut ja käytännöt sekä viimeistelee liitteenä olevan haastattelurungon kysymyksineen. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää 

 • kulttuurijohtajan ja viestintäjohtajan haastattelujen käytännöistä ja tarkemmasta aikataulusta
 • liittenä olevasta haastattelulomakkeen kysymyksistä

Käsittely:

Asian (kulttuurijohtaja) käsittelyn ajan palvelualuejohtaja Marju Taurula toimi esittelijänä.

Käsittelyaikatauluun tehtiin seuraavat muutokset (kursiivilla):

Kulttuurijohtaja

 • 1.3. – 22.3.2018 klo 15.00  hakuaika
 • 27.3.2018                           henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta
 • 10.4.2018                           haastattelut ja henkilöarviointiin lähetettävien valinta                                                      
 • 7.5.2018                             kärkiehdokkaat kaupunginhallituksen kuultavana
 • 8.5.2018                             henkilöstöasiainjaosto, henkilöstöarvioinnin tulokset (kh:n jäsenet voivat tulla paikalle kuulemaan),                                               ehdotus valinnasta kaupunginhallitukselle
 • 14.5.2018                           kaupunginhallitus, kulttuurijohtajan valinta

viestintäjohtaja

 • 15.3. - 5.4.2018                  hakuaika
 • 10.4.2018                           henkilöstöasiainjaosto, haastateltavien valinta
 • 2.-3.5.2018                         haastattelut (2.5. klo 8:30 ja 4.5. iltapäivä 12.00-14.30, pari varahaastattelu-aikaa, 3.5. perutaan)
 • 4.5. - 9.5.2018                    henkilöarvioinnit 
 • 14.5.2018                           kärkiehdokkaat kaupunginhallituksen kuultavina
 • 15.5.2018                           ylimääräinen henkilöstöasiainjaosto: henkilöarvioinnin tulokset, esitys kaupunginhallitukselle                                                         valinnasta viestintäjohtajaksi, (kh:n jäsenet voivat tulla kuulemaan henkilöarvioinnin tulokset)
 • 28.5.2018                           kaupunginhallitus, valinta viestintäjohtajaksi

Kulttuurijohtajan haku

Todettiin, että palvelualuejohtaja Taurula ja henkilöstöjohtaja Autere toimivat haastattelijoina ja jaoston jäsenet kuuntelevat. Haastateltavia pyydetään valmistelemaan haastatteluun etukäteen lyhyt esitys (esim. 5 min) siitä, miten kehittäisit Järvenpään kulttuuripalveluita. Esitys tai kuvaus siitä pyydetään palauttamaan etukäteen.

Palvelulauejohtaja ja henkilöstöjohtaja valtuutettiin tekemään haastattelukysymyksiin tarpeelliset muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin ja tehtiin käsittelyaikatauluun korjaukset ja linjattiin haastattelukäytäntö.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto nimeää henkilöarviointiin lähetettävät kulttuurijohtajahaun hakijat.

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa mikäli vähintään puolet toimielimen jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Kulttuurijohtajahaku on edennyt siten, että henkilöstöasiainjaoston kokouksessa tulee nimetä henkilöarviointiin lähettettävät hakijat.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää henkilöarviointiin lähetettävät hakijat.

Käsittely:

Asian käsittelyn ajan esittelijänä toimi palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Asia otettiin yksimielisesti käsiteltäväksi.

Henkilöstöasiainjaosto päätti lähettää henkilöarviointiin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):

Jaakkola Jutta

Nyman Minna-Helena

Ylisaari Sami

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti lähettää henkilöarviointiin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):

Jaakkola Jutta

Nyman Minna-Helena

Ylisaari Sami

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto, täydennettynä kaupunginhallituksen jäsenillä, kuulee kulttuurijohtajaksi hakeneiden kolmen kärkihakijan henkilöarviointien tulokset.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto esittää hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella kaupunginhallitukselle kulttuurijohtajksi valittavan henkilön.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle

 • kulttuurijohtajaksi valittavan henkilön 1.8.2018 alkaen
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että kulttuurijohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta

Käsittely:

Kokouksessa kuultiin konsultti Titta Tuuloksen esittely henkilöarvioinneista.

Paikalla olivat kaupunginhallituksen jäsenet Jarno Hautamäki, Katja Repo ja valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 • hallitus päättää valita kulttuurijohtajaksi 1.8.2018 alkaen Sami Ylisaaren  (Master of Arts  in Theatre directing) ja varalle Jutta Jaakkolan (filosofian maisteri)
 • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • kulttuurijohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päätti, että kulttuurijohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5000 euroa kuukaudessa.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää,  

 • valita kulttuurijohtajaksi 1.8.2018 alkaen Sami Ylisaaren  (Master of Arts  in Theatre directing) ja varalle Jutta Jaakkolan (filosofian maisteri)
 • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • kulttuurijohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, HR, Kuntapro, Kirjaamo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.