Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Hallituksen tiedonanto valtuustolle / hallintosääntömuutos

JARDno-2018-1985

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.3.2018 valtuutettu Luuk teki kahdeksantoista muun valtuutetun kannattamana esityksen hallintosäännön muuttamisesta tietyiltä osin kuntalain 94 §:n 2 mom. mukaisella perusteella. Esitys kuulu seuraavasti: 

"Me allekirjoittaneet Järvenpään kaupungin valtuutetut pyydämme, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan kuntalain 94 § toisen momentin mukaisesti Järvenpään kaupungin nykyisen hallintosäännön muuttaminen kiireellisesti siten, että ne virat jotka hallintosäännön mukaan ovat valtuuston päätäntävallassa, niin niiden virkojen lakkauttamiset, pätevyysvaatimukset ja auki julistaminen ovat jatkossa ainoastaan kaupunginvaltuuston päätettävissä."

Käsittelyt kaupunginhallituksessa

Asiaa on käsitelty ylimääräisessä kaupunginhallituksen kokouksessa 16.4.2018 iltakouluasiana. Hallitukselle on tuolloin esitelty kaksi vaihtoehtoista mallia hallintosäännön muuttamiseksi. Valmistelua on jatkettu hallituksen tuolloin esittämien linjausten perusteella. 

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan 7.5.2018 § 114, jossa asia palautettiin valmisteluun siten, että viranhaltijat antavat asiasta toukokuun valtuustossa infon valmistelun vaihtoehdoista ja tämän jälkeen asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan valtuustoon kesäkuussa. Valmisteluohjeena hallitus linjasi lisäksi, että palvelualuejohtajan rekrytoinnin valmistelussa henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa siten, että kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuina.

Asian palauttamisella valmisteltavaksi halutaan antaa valtuutetuille mahdollisuus riittävään keskusteluun hallintosäännön muuttamisen vaihtoehdoista ja sisällöstä kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa.

Hallituksen tiedonanto kaupunginvaltuustolle

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kaupunginhallitus voi päättää antaa tiedonannon valtuustolle ennakkoon valmisteltavana olevasta asiasta. Tiedonannon johdosta valtuustolla on mahdollisuus käydä lähetekeskustelu. Päätöstä tiedonannon johdosta ei tehdä.

Kaupunginhallitus käsittelee tiedoksiantoasiaa kokouksessaan 14.5.2018 ja tämän kokouksen päätös täydennetään mukaan kaupunginvaltuuston esityslistalle heti päätöksenteon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen tiedoksiannon hallintosäännön valmistelusta ja käy asiasta lähetekeskustelun.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti korjata esittelytekstiä teknisenä korjauksena ja poistettiin ylimääräinen sana "valtuustoseminaarissa" kolmanneksi viimeisestä kappaleesta.

Kappale ennen muutosta:

Asian palauttamisella valmisteltavaksi halutaan antaa valtuutetuille mahdollisuus riittävään keskusteluun hallintosäännön muuttamisen vaihtoehdoista ja sisällöstä kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa sekä toukokuun kokouksessa.

Kappale muutoksen jälkeen:

Asian palauttamisella valmisteltavaksi halutaan antaa valtuutetuille mahdollisuus riittävään keskusteluun hallintosäännön muuttamisen vaihtoehdoista ja sisällöstä kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)