Kaupunginhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Lähetekeskustelu vuosien 2019-2023 talousarvion alustavasta kehyksestä

JARDno-2018-2164

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Liitteessä esitetyn vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelutilanteen ja alustavan kehyksen valmistelua jatketaan ja siihen tullaan tekemään tarkennuksia syksyn aikana tilikauden alijäämän pienentämiseksi. Tarkastelussa on käyttötalous, omaisuuden myynti sekä arviot verorahoitteisten tulojen osalta. Talous- ja hallintojohtaja esittelee kehyksen valmistelutilanteen kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelutilanteen ja alustavan kehyksen liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan yksimielisesti siten, että esitystekstiin lisätään maininta siitä, että 6.10.2018 järjestetään kaupunginhallituksen talousseminaari, johon kutsutaan lautakuntien ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 11.6.2018 § 170 tiedoksi vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelutilanteen ja alustavan kehyksen, jotka ovat liitteenä. Alustavan kehyksen anatamisen jälkeen talousarvion valmistelua on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Prosessin edetessä alustavaan kehykseen ennen lopullista kehysehdotusta tullaan tekemään seuraavia tärmennyksiä:

-Valtakunnallisen maakunta-ja sote-uudistuksen vaikutus tullaan siirtämään vuodelta 2020 vuoteen 2021

- Väestäsuunnitteen tavoiteuraa ja sen talousvaikutuksia selvitetään elokuun aikana kehyksen ja yleiskaavavalmistelun pohjaksi

-Verotuloarviot tullaan päivittämään käytettävissä olevien viimeisten tietojen mukaiseksi

- Valtionosuuksia koskevat arviot tullaan päivittämään käytettävissä olevien viimeisten tietojen mukaiseksi

- Purettavien rakennusten alaskirjaukset tullaan tarkistamaan, tällä vaikutus poistoihin ja tilikauden tulokseen

- Konsernipalveluiden kehystä täsmennetään viestinnän, kaupunkimarkkinoinnin ja osallisuuden edelleen vahvistamiseksi

- Palvelualuekohtaiset kehykset tarkistetaan mahdollisten muuttuvien tekijöiden osalta.

Kokonaisuudessaan tavoitteena on, että suunnitelmakauden kehys saadaan positiiviseksi myös vuoden 2019 osalta

Valtuuston lähetekestelun jälkeen prosessi jatkuu siten, että kaupunginhallitus käsittelee kehystä seminaarissaan 10.-11-9 ja kaupunginhallitus päättää kehyksestä viimeistään 17.9.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi vuosien 2019-2023 talousarvion valmistelutilanteen.
  • lähettää toukokuussa annetun alustavan kehyksen valtuustolle lähetekeskustelua varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, palvelualueiden talouspäälliköt, Järvenpään Veden toimitusjohtaja, kaupungin johtoryhmä