Kaupunginhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi kaupunginhallitukselle seuraavat asiakirjat:

  • Helsingin hallinto-​oikeuden lausuntopyyntö viranhaltijan irtisanomista koskevassa asiassa. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksessaan 11.6.2018 § 173: Oikaisuvaatimuksen hylkääminen / viranhaltijan irtisanomista koskeva päätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asiakirjan tiedoksi.

Käsittely:

Helinä Perttu, Jarno Hautamäki ja Tarja Edry jääväsivät itsensä. Ulla-Mari Karhu toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Päätös

Hyväksyttiin.