Kaupunginhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Ero luottamustehtävästä / Aki Saarikoski

JARDno-2018-2767

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen jäsen sekä lasten ja nuorten lautakunnan varajäsen Aki Saarikoski on ilmoittanut sähköpostitse Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle siirtävänsä kirjansa Turkuun 1.8.2018 alkaen.

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättä:

  • todeta Aki Saarikosken menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotikunnan muuttumisen takia.
  • valita varsinaisen jäsenen Saarikosken tilalle sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • valita varajäsenen Saarikosken tilalle lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: asianosainet, SiVa-lautakunta, LaNu-lautakunta, kirjaamopalvelut, KuntaPro