Kaupunginhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Edustajan nimeäminen Ainola-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2018 – 2019

JARDno-2018-2800

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ainola-säätiön hallitus nimetään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Järvenpään kaupunginhallitus on nimennyt 10.10.2016 § 167 kaupungin edustajat Ainola-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2017-2019 varsinaiseksi jäseneksi kulttuurijohtaja Kalle Jämsenin ja varajäseneksi palvelualuejohtaja Marju Taurulan.

Kulttuurijohtaja Kalle Jämsen on siirtynyt eläkkeelle 1.8.2018 alkaen. Ainola-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2018–2019 loppuajaksi tulee nimetä Kalle Jämsenin tilalle kaupungin edustaja. Kaupungin edustajaksi säätiöön esitetään nimettäväksi kulttuurijohtajan virassa 1.8.2018 aloittanut kulttuurijohtaja Sami Ylisaari. Varajäsenenä toimii edelleen palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Ainola-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2018-2019 kaupungin edustajaksi Kalle Jämsenin tilalle kulttuurijohtaja Sami Ylisaaren. Henkilökohtaisena varajäsenenä toimii edelleen palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamopalvelut, asianosaiset