Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 / Toimiohje yhtiökokousedustajalle

JARDno-2019-3777

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 -nimisen kiinteistöyhtiön osakkeet ovat tulleet Järvenpään kaupungin omistukseen 1.11.2019. 

Yhtiön hallituksen jäsenet Sasu ja Santeri Enjala ovat jättäneet eronpyyntönsä yhtiön hallituksen jäsenyydestä hallituksen kokouksessa 13.12.2019. Kaupungin nimeämänä edustajana yhtiön hallituksessa on toiminut Pentti Virtanen. Virtanen on yhtiökokouskutsun mukaan myös jättämässä eronpyyntönsä yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3:n hallitus on kutsunut osakkeenomistajat koolle 14.1.2020 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kaupungin on tarpeen nimetä yhtiökokoukseen yhtiökokousedustaja ja antaa hänelle toimiohje valita yhtiölle hallitus.

IL 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 -nimisen yhtiön yhtiökokousedustajaksi Juhana Hiirosen 

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Hiirosen esteen varalta

3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäseniksi Jari Lausvaaran, Marko Lehenbergin ja Mari Karsion.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valitut