Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 ICT-tiekartan toimeenpano ja hankintakonsultoinnin kilpailutus

JARDno-2019-3211

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Koponen, kehittämispäällikkö, pekka.koponen@jarvenpaa.fi
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, toni.pallaspuro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin tietohallinnon tavoitteena on toteuttaa tulevan strategiakauden 2020-2023 aikana merkittäviä kehittämistoimia. Muutosten avulla luotaisiin pohja muun muassa tietoturvalle, tiedolla johtamiselle ja digitaalisille palveluille ja toimeenpantaisiin kaupungille asetettuja strategisia tavoitteita. Tietohallinto määrittää myös kaupunginlaajuisen kehittämistoiminnan mallin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa, lisätä näkyvyyttä ja parantaa tuloksellisuutta toiminnan kehittämisessä sekä ohjata kaupunkia tekemään järkeviä hankintoja.

Tarkoituksena on, että kaupungin tietojärjestelmien ja teknisen ympäristön nykytila ja rajapinnat muihin järjestelmiin (arkkitehtuuri) kuvattaisiin perusteellisesti, jonka jälkeen aloitettaisiin tarvittavien kehitysinvestointien toteutus. Tietohallinnon investointien avulla rakennettaisiin tiedonhallinnan kivijalkaa sekä samanaikaisesti mahdollistettaisiin palvelutuotannon ja strategian kannalta tärkeiden kehityshankkeiden eteneminen.

Tietohallinnon ja hankintapalveluiden tehtävänä on muun muassa kehittää ja uudistaa nykyisiä toimintamalleja sekä koordinoida hankintoja ja projektitoimintaa. Jotta strategiakauden aikana asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, tietohallinto esittää ulkoisen kilpailutetun ICT-hankintakonsultoinnin käyttöä. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskauden aikana (4 vuotta) on n. 950 000 euroa. Kumppanilta edellytettäisiin julkisen hankintaosaamisen lisäksi tietoteknistä kyvykkyyttä parhaiden ratkaisumallien toteuttamiseksi. ICT-hankintakonsultin päätehtävänä olisi osallistua projektien esiselvityksiin hankintojen näkökulmasta, määritellä hankinnan kohde yhteistyössä Järvenpään asiantuntijoiden kanssa, viedä kilpailutukset hallitusti läpi määrittelyvaiheesta toteutukseen sekä osallistua hankintaprosessien kehittämiseen. Hankintakonsultilta edellytettäisiin ICT-hankintojen kannalta välttämätöntä erityisosaamista mm. teknologiaratkaisuista, palvelutaso- ja ylläpitomäärittelyistä, tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista sekä yleisistä julkishallinnon sopimusehdoista.  ICT-hankintakonsultti tuottaisi lisäksi Järvenpään kaupungille tarvittavat hankintasopimusmallit.

 

/TP

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi selostustekstissä kuvatun ICT-tiekartan toimeenpanosuunnitelman ja ulkopuolisen ICT-hankintakonsultin kilpailuttamisen ja esittää asian hyväksymistä kaupungin hallituksessa. 

 

Käsittely

Kehittämispäällikkö Pekka Koponen esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pekka Koponen, kehittämispäällikkö, pekka.koponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Pekka Koponen ja Toni Pallaspuro

Järvenpään kaupungin tietohallinnon tavoitteena on toteuttaa tulevan strategiakauden 2020-2023 aikana merkittäviä kehittämistoimia. Muutosten avulla luotaisiin pohja muun muassa tietoturvalle, tiedolla johtamiselle ja digitaalisille palveluille ja toimeenpantaisiin kaupungille asetettuja strategisia tavoitteita. Tietohallinto määrittää myös kaupunginlaajuisen kehittämistoiminnan mallin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa, lisätä näkyvyyttä ja parantaa tuloksellisuutta toiminnan kehittämisessä sekä ohjata kaupunkia tekemään järkeviä hankintoja.

Tarkoituksena on, että kaupungin tietojärjestelmien ja teknisen ympäristön nykytila ja rajapinnat muihin järjestelmiin (arkkitehtuuri) kuvattaisiin perusteellisesti, jonka jälkeen aloitettaisiin tarvittavien kehitysinvestointien toteutus. Tietohallinnon investointien avulla rakennettaisiin tiedonhallinnan kivijalkaa sekä samanaikaisesti mahdollistettaisiin palvelutuotannon ja strategian kannalta tärkeiden kehityshankkeiden eteneminen.

Tietohallinnon ja hankintapalveluiden tehtävänä on muun muassa kehittää ja uudistaa nykyisiä toimintamalleja sekä koordinoida hankintoja ja projektitoimintaa. Jotta strategiakauden aikana asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, tietohallinto esittää ulkoisen kilpailutetun ICT-hankintakonsultoinnin käyttöä. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskauden aikana (4 vuotta) on n. 950 000 euroa. Kumppanilta edellytettäisiin julkisen hankintaosaamisen lisäksi tietoteknistä kyvykkyyttä parhaiden ratkaisumallien toteuttamiseksi. ICT-hankintakonsultin päätehtävänä olisi osallistua projektien esiselvityksiin hankintojen näkökulmasta, määritellä hankinnan kohde yhteistyössä Järvenpään asiantuntijoiden kanssa, viedä kilpailutukset hallitusti läpi määrittelyvaiheesta toteutukseen sekä osallistua hankintaprosessien kehittämiseen. Hankintakonsultilta edellytettäisiin ICT-hankintojen kannalta välttämätöntä erityisosaamista mm. teknologiaratkaisuista, palvelutaso- ja ylläpitomäärittelyistä, tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista sekä yleisistä julkishallinnon sopimusehdoista.  ICT-hankintakonsultti tuottaisi lisäksi Järvenpään kaupungille tarvittavat hankintasopimusmallit.

 

/TP

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn ICT-tiekartan ja ICT-hankintakonsultin kilpailutuksen.

 

Käsittely 

Tietohallintojohtaja selosti asiaa.

Esittelijä veti ehdotuksensa pois esittelystä. 

 

Päätös

Asia poistettiin esittelystä.

Valmistelija

  • Pekka Koponen, kehittämispäällikkö, pekka.koponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Pekka Koponen ja Toni Pallaspuro

Järvenpään kaupungin tietohallinnon tavoitteena on toteuttaa tulevan strategiakauden 2020-2023 aikana merkittäviä kehittämistoimia. Muutosten avulla luotaisiin pohja muun muassa tietoturvalle, tiedolla johtamiselle ja digitaalisille palveluille ja toimeenpantaisiin kaupungille asetettuja strategisia tavoitteita. Tietohallinto määrittää myös kaupunginlaajuisen kehittämistoiminnan mallin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa, lisätä näkyvyyttä ja parantaa tuloksellisuutta toiminnan kehittämisessä sekä ohjata kaupunkia tekemään järkeviä hankintoja.

Tarkoituksena on, että kaupungin tietojärjestelmien ja teknisen ympäristön nykytila ja rajapinnat muihin järjestelmiin (arkkitehtuuri) kuvattaisiin perusteellisesti, jonka jälkeen aloitettaisiin tarvittavien kehitysinvestointien toteutus. Tietohallinnon investointien avulla rakennettaisiin tiedonhallinnan kivijalkaa sekä samanaikaisesti mahdollistettaisiin palvelutuotannon ja strategian kannalta tärkeiden kehityshankkeiden eteneminen.

Tietohallinnon ja hankintapalveluiden tehtävänä on muun muassa kehittää ja uudistaa nykyisiä toimintamalleja sekä koordinoida hankintoja ja projektitoimintaa. Jotta strategiakauden aikana asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, tietohallinto esittää ulkoisen kilpailutetun ICT-hankintakonsultoinnin käyttöä. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskauden aikana (4 vuotta) on n. 950 000 euroa. Kumppanilta edellytettäisiin julkisen hankintaosaamisen lisäksi tietoteknistä kyvykkyyttä parhaiden ratkaisumallien toteuttamiseksi. ICT-hankintakonsultin päätehtävänä olisi osallistua projektien esiselvityksiin hankintojen näkökulmasta, määritellä hankinnan kohde yhteistyössä Järvenpään asiantuntijoiden kanssa, viedä kilpailutukset hallitusti läpi määrittelyvaiheesta toteutukseen sekä osallistua hankintaprosessien kehittämiseen. Hankintakonsultilta edellytettäisiin ICT-hankintojen kannalta välttämätöntä erityisosaamista mm. teknologiaratkaisuista, palvelutaso- ja ylläpitomäärittelyistä, tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista sekä yleisistä julkishallinnon sopimusehdoista.  ICT-hankintakonsultti tuottaisi lisäksi Järvenpään kaupungille tarvittavat hankintasopimusmallit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn ICT-tiekartan ja ICT-hankintakonsultin kilpailutuksen.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asiakohdan § 2 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.