Kaupunginhallitus, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien. Avoimeksi tulevan kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelu on käynnistynyt ja kaupunginhallitus on päättänyt kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun kokouksessaan 16.10.2017 § 106. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaupunginjohtajn viran julkinen hakuaika olisi ajalla 9.-30.11.2017 klo 15.00. Henkilöstöasiainjaosto julistaa viran haettavaksi hallintosäännön 4 luvun 46 §:n mukaan niiden virkojen osalta, joihin kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan. Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää viran kelpoisuusehdoista.

Kaupunginhallituksen 16.10.2017 valitsema kaupunginjohtajan rekrytointia valmisteleva valintatoimikunta työstää kokouksissaan valintakriteerejä, osaamisprofiilia ja hakukuulutusta. Valintakriteerit, osaamisprofiili ja hakukuulutus ovat henkilöstöasiainjaostolla käytettävissä kokouksessaan.

Kaupunginjohtajan kelpoisuusehdoiksi esitetään ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Käsittely:

Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § ) ennen asian käsittelyn alkamista.

Käsittelyn kuluessa todettiin, että valtuuston tulee päättää kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoista ja että päätösehdotusta tulee tämän johdosta muuttaa. Todettiin myös, että uusi viran hakuaika on vastaava kuin aiempi aika eli kolme viikkoa.

Esittelijä muutti ehdotustaan ja

vanha ehdotus kuului:

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  • kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi  ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemusta.
  • julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 9.-30.11.2017 klo 15.00
  • hyväksyy valintakriteerit, osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen

uusi ehdotus oli seuraava:

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle
- että kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää 
-julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 21.11.-12.12.2017 klo 15 sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan viran luonteesta ja kelpoisuusehdoista kokouksessaan 13.11.2017.

- hyväksyä valintakriteerit ja hakukuulutuksen. Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 kaupunginjohtajan viran luonteesta  ja kelpoisuusehdoista huomioidaan hakukuulutuksessa siten, että hakukuulutus vastaa valtuuston päätöstä.

- valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään hakukuulutukseen valtuuston 13.11.2017 päätöksen mahdollisesti edellyttämät täsmennykset

- että kaupunginhallitukselle viedään päätettäväksi tarkennettu kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle
- että kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää 
-julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi ajalle 21.11.-12.12.2017 klo 15 sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan viran luonteesta ja kelpoisuusehdoista kokouksessaan 13.11.2017.

- hyväksyä valintakriteerit ja hakukuulutuksen. Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 kaupunginjohtajan viran luonteesta  ja kelpoisuusehdoista huomioidaan hakukuulutuksessa siten, että hakukuulutus vastaa valtuuston päätöstä.

- valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään hakukuulutukseen valtuuston 13.11.2017 päätöksen mahdollisesti edellyttämät täsmennykset

- että kaupunginhallitukselle viedään päätettäväksi tarkennettu kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtojen olevan ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja kunnallishallinnon tuntemus.
 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)