Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Konsernipalvelujen käyttösuunnitelma 2021

JARDno-2021-202

Valmistelija

  • Marjut Tikkanen, laskenta-asiantuntija, marjut.tikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021. Talousarvion mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun loppuun mennessä. Konsernipalveluiden, Tilaomistuksen, Keusoten ja Palo- ja pelastustoimen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.

Käyttösuunnitelmassa toiminnasta vastaava lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista, kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. 

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on esitetty jaettavaksi varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka olisivat jatkossa kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.

Käyttösuunnitelmaan ei ole sisällytetty valtuuston asettamia tavoitteita tarkentavia tavoitteita, koska valtuuston asettamat tavoitteet kattavat kokonaisvaltaisesti konsernipalvelujen toiminnan. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita on vuosille 2021-2023 yhteensä 29 kappaletta. Tavoitteiden toimeenpanosuunnitelmia on täydennetty ja tarkennettu tarpeellisin osin käyttösuunnitelmaan vuodelle 2021 suunniteltujen keinojen osalta.

Pykälän liitteenä on esitetty Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.

Palo- ja pelastustoimesta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä ei tehdä erillisiä käyttösuunnitelmia vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. Konsernipalveluiden vuoden 2021 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

2. Tilaomistuksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä