Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kehitysinvestointiesitys: CRM-järjestelmän hankintaprojektin jatkorahoitus, (salassapidettävä, JulkL 24 § k 17)

JARDno-2019-3697

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asia siirrettiin 18.5.2020 kaupunginhallituksen kokousta jatkokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä CRM -järjestelmähankinnan esityksen mukaisesti
  2. myöntää kertainvestoinnille 145.140 euron rahoituksen kehitysinvestointien tuottavuushankkeista

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.