Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Teleoperaattoripalvelujen väliaikainen hankinta (ei vielä julkinen JulkL 6 ja 7 §)

JARDno-2017-1914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n vuonna 2014 kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa teleoperaattoripalveluista. Sopimustoimittajana on Telia Finland Oyj ja sopimuskausi päättyy syksyllä 2018. Tämän jälkeiselle ajalle kaupungin on tehtävä uusi sopimus joko oman tai yhdessä muiden kuntien kanssa tekemän kilpailutuksen kautta tai liittymällä KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalvelut-kilpailutukseen (KLKH138). Liittyminen tapahtuu toimittamalla sitoutumisilmoitus 31.12.2017 mennessä.

KL-Kuntahankinnat Oy:n tarjouskilpailutuksen kohteena ovat:

 • matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata
 • lankaliittymät ja -liikenne
 • välitys- ja informaatiojärjestelmät
 • tavoitettavuuspalvelut
 • asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin
 • raportointi
 • puhelunvälityspalvelut
 • muita palveluita kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan asiakastarpeen mukaan

Puitesopimukseen valitaan yksi sopimustoimittaja, jonka kanssa tehdään puitesopimus 4 vuodeksi. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta. Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut.

Kilpailutuksen tavoiteaikataulu:

 • asiakastarpeiden kartoitus 09/2017-03/2018
 • kilpailutus 04-06/2018
 • päätös 06/2018
 • sopimus 09/2018
 • asiakaskohtaisten sopimusten solmiminen
 • asiakaskohtaisten sopimusten sopimuskausi pääosin 01/2019-12/2022

Kilpailutukseen liittymisestä koituvat hyödyt Järvenpään kaupungille:

 • sopimus teleoperaattoripalveluista ilman omaa kilpailutusta
 • kilpailukykyiset hinnat - hintasäästö on ollut aikaisemmassa sopimuksessa jopa useita kymmeniä prosentteja, Järvenpäässä 30 % meneillään olevan sopimuskauden aikana
 • kattavat palvelut, joista Järvenpään kaupunki voi itse valita tarkoitukseensa soveltuvat

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy (Kuuma-ICT) on toimittanut sitoumuksensa ja omistajakuntien tietohallintopäälliköt ovat sopineet laativansa esityksen sitoutumisesta kuntiensa päättäjille.

Käsittely:

Asiaesittelyn piti tietohallintopäällikkö Pentti Laari. Asiantuntijana paikalla oli myös hankintalakimies Seija Rantala.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki osallistuu KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalvelut -kilpailutukseen ja toimittaa sitoumuksen KL-Kuntahankinnat Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.