Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Juholan erityiskoulun rehtorin viran lakkauttaminen

JARDno-2019-720

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.10.2018 Juholan erityiskoulun yhdistämisestä Järvenpään Yhteiskouluun 1.8.2019 alkaen ehdollisena, että kaupunginvaltuusto hyväksyy yhdistämisen osana Järvenpään kaupungin investointiohjelmaa ja palveluverkkosuunnitelmaa 2019-2028. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kyseisen investointiohjelman ja palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan 10.12.2018 § 103. Asiaa on käsitelty Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 6.9.2018 § 42.

Juholan erityiskoulun yhdistämisen yhteydessä tulee lakkautettavaksi Juholan erityiskoulun rehtorin virka. Viran lakkauttamisen myötä syntyy työantajalle viranhaltijalain 37 §:n mukainen taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste, joka koskee Juholan erityiskoulun nykyistä rehtoria. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä ennen irtisanomista mahdollisuus siirtää viranhaltija toisiin kyseisen viranhaltijan kelpoisuutta vastaaviin tehtäviin.

Järvenpään Yhteiskoulun rehtori on eläköitymässä syksyllä 2019. Uuden yhtenäiskoulun rehtorin virka tulee täytettäväksi 1.9.2019 alkaen. Juholan erityiskoulun rehtori on kelpoinen ja soveltuva Järvenpään Yhteiskoulun rehtorin virkaan.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsäännön mukaan julkista hakumenettelyä. Virkasuhteeseen voidaan kuitenkin viranhaltijalain mukaisesta pääsäännöstä poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on:

1.     sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi

2.     taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen

3.     viranhaltijalain 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle

4.     24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

5.     muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain

6.     tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Hallintosäännön § 38 mukaan asiakkuusjohtaja, tässä tapauksessa opetusjohtaja, vastaa vastuullaan olevan henkilöstön johtamisesta sekä § 45 mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen alaisensa toiminnan osalta. Sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on päättänyt Juholan erityiskoulun rehtorin viran lakkauttamisesta, päättää opetusjohtaja viranhaltijapäätöksellä Juholan erityiskoulun rehtorin siirtämisestä 1.9.2019 alkaen Järvenpään Yhteiskoulun rehtoriksi.

MS

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Juholan erityiskoulun rehtorin viran 1.8.2019 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Juholan erityiskoulun rehtorin virka lakkautetaan vasta 1.9.2019 alkaen. 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti muuttuneen ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

henkilöstöasiaijaosto, palvelualueen johtoryhmä, Resina, henkilöstön erityiasiantuntija, palvelussuhdepäällikkö