Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hankintalakimiehen viran muuttaminen hankintapäällikön toimeksi

JARDno-2019-719

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat ja kaupunginhallituksen toimintasäännön liitteen 1 mukaan toimet perustaa henkilöstöjohtaja. Kun kyseessä on johtavan erityisasiantuntijan tehtävä, vastaa rekrytoinnista hallintosäännön § 45 mukaan avainalueen johtaja tai toimintayksikön päällikkö.

Hankintalakimiehen rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi, minkä vuoksi on syytä laajentaa tehtävänkuvaa ja sitä kautta soveltuvaa koulutustaustaa. Hankintapäällikkö keskittyy kilpailutusten ja hankintojen koordinoinnin lisäksi koko toimintaketjun hallintaan ja ohjaamiseen.

Viran muuttaminen on kuvattu tarkemmin liitteessä, muutokset ovat
1) tehtävän muuttaminen virasta toimeksi,
2) nimikkeen muuttamista hankintalakimiehestä hankintapäälliköksi ja
3) tehtävän kelpoisuusehtojen muuttaminen oikeustieteen maisterista soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi.

Nyt muutettavaksi esitettävän hankintalakimiehen tehtävä sijoittuu konsernipalveluihin ja muutos ei kasvata suunniteltua henkilöstömäärää.

TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupunginhallitus muuttaa hankintalakimiehen viran hankintapäällikön toimeksi
  2. kaupunginhallitus muuttaa nimikkeen hankintalakimiehen nimikkeestä hankintapäällikön nimikkeeksi
  3. kaupunginhallitus muuttaa tehtävän kelpoisuusehdot oikeustieteen maisterista soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, kaupungin johtoryhmä, Resina, henkilöstön erityisasiantuntija, palvelussuhdepäällikkö