Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Uusi Kunta-hanke

JARDno-2017-1158

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Järvenpään kaupunki on ollut jo useana vuonna mukana Uso-hankkeessa (Uuden sukupolven organisaatiot) Nyt on käynnistymässä USO 5-hanke, jonka yhteenveto on liitteenä. Uso verkoston teemat vuosille 2019-2020 ovat:

  • Ennakoiva ja tiedolle johdettu kunta
  • Kukoistava kunta 
  • Resurssiälykäs kunta

Sisältöä on eritelty tarkemmin liitteessä.

Uso-kunnille järjestetään vuosittain neljä tapahtumaa, joista kaksi on verkoston sisäisiä tapahtumia sekä ja kaksi kutsutapahtumaa. Tapahtumat ovat keskeisiä verkostoitumisen alustoja. Lisäksi kunnalla on käyettävissään kauden aikana viisi kuntakohtaista työpajaa, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä kunkin kunnan kanssa kunnan tarpeista lähtien.

Järvenpäässä ollaan parhaillaan viemässä eteenpäin kaupungin strategiatyötä tehtyjen linjausten pohjalta. Uso-hankkeessa ollaan tulevalla kaudella myös vahvasti strategiatyön ja siihen liittyvien tuttujen teemojen ympärillä, joten hankkeesta olisi konkreettista hyötyä.

Liitteenä on yhteenveto Uso-5 hankkeesta ja se esitellään kokouksessa.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli hanketta kokouksessaan 6.2.2019 ja esitti, että siihen olisi syytä osallistua. Aikaisemmissa hankkeissa koko kaupunginhallituksella on ollut mahdolisuus osallistua Uso-tilaisuuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää osallistua Uso-5-hankkeeseen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä