Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Talousarviossa 2019 päätettyjen uusien virkojen perustaminen ja muuttaminen

JARDno-2019-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2018 § 104 talousarvion yhteydessä vuoden 2019 henkilöstölisäykset. Henkilöstölisäykset edellyttävät virkojen sekä toimien perustamista. Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat ja kaupunginhallituksen toimintasäännön liitteen 1 mukaan toimet perustaa henkilöstöjohtaja.

Nyt päätöksentekoon tulevat virat perustetaan Lasten ja nuorten palvelualueelle, uusia perusopetuksen opettajan virkoja kahdeksan ja uusia virka-apulaisrehtorin virkoja kaksi. Kaupunkikehitykseen perustetaan yksi virka, LVI-tarkastaja.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle muutetaan yksi määräaikainen virka vakituiseksi päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi ja yksi lähiesimiehen virka palvelupäällikön viraksi.

Virkojen perustamiset ja muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Hyväksytään esityksen mukaisesti

1. uusien virkojen perustaminen

2. virkoihin tehtävät muutokset

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018 § 104 talousarvion yhteydessä vuoden 2019 henkilöstölisäykset. Henkilöstölisäykset edellyttävät virkojen sekä toimien perustamista. Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat ja kaupunginhallituksen toimintasäännön liitteen 1 mukaan toimet perustaa henkilöstöjohtaja.

Virkojen perustamiset ja muutokset on kuvattu tarkemmin liitteissä.

MS

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä uudet virat ja muutokset viroissa liitteiden mukaisesti. 

 

Käsittelyn

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja ja kaupunkitekniikan johtaja.

Ennen asian käsittelyä Helinä Perttu poistui kokoustilasta esteellisenä (Palvelussuhdejäävi, hallintolaki 28.1 § 4-k), eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, johtoryhmät, resina, palvelussuhdepäällikkö