Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan valinta

JARDno-2018-4018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtajan tehtävä on asiakkuusjohtajan virka, joka sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualueelle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueelle sijoittunut terveyden edistämisen johtajan virka jää peruskuntaan ja em. virka muutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) johtajan viraksi. Hyte- asiakkuusjohtajan tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden ohjaus ja integrointi sekä eri elämäkaaren vaiheessa olevien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi hän johtaa kaupungin hyvinvointikertomustyötä ja toimii Keski-Uudenmaan soten yhdyspinnalla ja seuraa sen toimintaa yhdessä talousjohdon kanssa.

Hallintosäännön 4 luvun 45 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee asiakkusjohtajat  ja rekrytoinnit käynnistyvät henkilöstöasiainjaoston päätöksellä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus laaja-alaisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä tai vastaavasta verkostotyöstä.  

Rekrytointiaikatauluksi on alustavasti suunniteltu:

 1. Hakuaika 29.11 – 13.12.2018, klo 15.00
 2. Haastattelut 18.1.2019
 3. Ehdotus valinnasta 5.2.2019
 4. Päätös valinnasta 11.2.2019 (kaupunginhallitus)

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin. Liitteenä luonnokset hakukuulutuksesta ja osaamisprofiilista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 29.11 - 13.12.2018, klo 15.00
 • viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus laaja-alaisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä tai vastaavasta verkostotyöstä.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy liitteenä olevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin.

Käsittely:

Hakukuulutukseen ja osaamisprofiiliin tehtiin kokouksessa korjauksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan hakuaika on päättynyt 13.12.2018, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan tehtävää haki 34 henkilöä.

Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 18.1.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajaksi hakeneista haastatteluun kutsuttavat. 

Päätös

Päätettiin pyytää ennakkotehtävät ja kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:

Irja Hemmilä
Petra Hurme
Kirsi-Maria Karjalainen
Marjo Mutanen
Päivi Niiranen
Johanna Sinkkonen
Sanna Tienvieri

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan viran rekrytointiprosessin jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli seitsemän hakijaa ja päätti lähettää henkilöarviointiin ja kaupunginhallituksen haastateltaviksi:

 1. (henkilötiedot poistettu) 
 2. (henkilötiedot poistettu) 
 3. (henkilötiedot poistettu)

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto kuuli henkilöarvioinnin tulokset 29.1.2019 kokouksessaan ja päätti 5.2.2019 kokouksessaan esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle,

 1. että Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtajaksi valitaan terveystieteiden maisteri Kirsi-Marja Karjalainen ja varalle hallintotieteiden maisteri Johanna Sinkkonen.
 2. että viran hoito alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.
 3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttäåvän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
 4. että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan viran koeaika on kuusi kuukautta.

MT

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valita hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtajan siten, 

 1. että Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtajaksi valitaan terveystieteiden maisteri Kirsi-Marja Karjalainen ja varalle hallintotieteiden maisteri Johanna Sinkkonen.
 2. että viran hoito alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.
 3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttäåvän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
 4. että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajan viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat henkilöstöjohtaja ja hyvinvoinnin palvelualuejohtaja.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, kaupungin johtoryhmä, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, resina