Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Yhteishankintaan liittyminen/Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024)

JARDno-2020-266

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on liittynyt KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit" 2018. Kyseisestä kilpailutuksesta tehtiin valitus ja nyt Hansel (KL-Kuntahankinnat ja Hansel yhdistyi 2019) on saanut luvan kilpailuttaa kyseisen kokonaisuuden uudelleen. Hanselin puitesopimus "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024)" tulee korvaamaan KL-Kuntahankintojen, nyt väliaikaisen, puitesopimukseen "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit" ja astuu voimaan 01.11.2020.

Järvenpään kaupungin tarve oppikirjoille ja niihin liittyville oheismateriaaleille on arviolta 3 000 000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna. Hankintapalvelut arvioi, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen hankinnasta aiheutuvat prosessikustannukset ja hankittavan palvelun laadun.

Liittymisilmoitus on toimitettava Hansel Oy:lle viimeistään 15.08.2020 mennessä, mutta mitä aikaisemmin Järvenpään kaupunki liittymisen tekee, sitä enemmän pääsemme vaikuttamaan kilpailutuksen sisältöön.

Valmistelussa on kuultu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajaa ja talouspäällikköä. 

MT

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. että Järvenpään kaupunki päättää liittyä Hansel Oy:n suunnittelemaan kilpailutukseen "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024)"

2. valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opetusjohtaja, kirjaamo, opetuksen ja kasvatuksen talouspäällikkö, hankintapalvelut.