Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Maankäyttösopimus kortteliin 329 Loutinkatu 59

JARDno-2020-205

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on 21.12.2017 hyväksynyt puitesopimuksen koskien tontin 186-3-329-1 kehittämistä osoitteessa Loutinkatu 59.

Korttelin 329 tontille 1 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikerakennusten rakentamisoikeutta (AL-21) yhteensä 657 k-m2. Tontille oli myönnetty poikkeamislupa 14.5.2014 asuinrivitalon rakentamista varten. Maanomistaja oli hakenut syksyllä 2017 muutosta rakennuslupaan rakentaakseen tontille luhtimaisen rivitalon. Muutokset vaativat uuden poikkeamislupakäsittelyn. Maanomistajan ja kaupungin välisessä neuvottelussa 20.11.2017 todettiin, että poikkeamisluvalla ei voida muuttaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta vaan rakennushanke vaatii asemakaavamuutoksen.

Asemakaavamuutos on luokiteltu vähäiseksi ja se menee kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi 27.2.2020.

Asemakaavamuutoksella tontin käyttötakoitus muuttuu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR-15) ja tontille osoitetaan rakennusoikeutta 675 k-m2. Puitesopimuksen mukaisesti maanomistaja maksaa kaupungille korvausta puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Liikerakennusoikeuden arvona on käyetty 140 €/k-m2 ja asuinrakennusoikeuden arvona 331 €/k-m2. Maankäyttösopimuksessa sovittava kaupungille tuleva korvaus on: (675 k-m2 x 331 €/k-m2 - 657 k-m2 x 140 €/k-m2) x 50% = 65.700 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kyps Oy:n välisen tonttia 186-3-329-1 koskevan maankäyttösopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, kaavasuunnittelija, talouspalvelut