Juhlavuositoimikunta, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Järvenpää 70-juhlavuosi / Markkinointiviestintä

JARDno-2020-811

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Juhlavuoden tapahtumia on tarpeen tuoda esiin kaupunkikuvassa ja mediassa. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden markkinointiviestintäresurssit ovat hyvin rajalliset ja jotta toteutettavat tapahtumat saavat huomioarviota ja yleisöä, tulee niitä markkinoida mahdollisimman voimallisesti. Budjetissä esitetetään markkinointiviestintään 27 500 €, jolla hankitaan kohtalainen näkyvyys Järvenpään juhlavuodelle ja sen tapahtumille valituissa lokaatioissa ja medioissa.

Juhlavuodelle tehdään oma, kaupungin uuden brändin mukainen ilme, joka valmistuu jo keväällä 2020 osallistavaa budjetointia varten.

Markkinointiviestitäsuunnitelma tehdään budjettiin perustuen syksyn 2020 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Juhlavuositoimikunta hyväksyy markkinointiviestintä budjetin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään juhlavuosi 2021 on upea tilaisuus edistää useita strategisia päämääriämme ja edetä kohti valittuja tulevaisuuskuvia. Tuomme kaupunkistrategian ydinviestejä esiin juhlavuoden viestinnässä ja markkinoinnissa.

Juhlavuoden kokonaisbudjetista on osoitettu viestintään ja markkinointiin 27 500 euroa. Juhlavuoteen voidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käyttää varoja myös kaupungin yleisestä viestintä- ja markkinointibudjetista.

Liitteenä on juhlavuoden viestintä- ja markkinointisuunnitelma, jota tarkennetaan syksyn 2020 ja vuoden 2021 mittaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Juhlavuositoimikunta merkitsee tiedoksi juhlavuoden viestintä- ja markkinointisuunnitelman.

Päätös

Juhlavuositoimikunta merkitsi tiedoksi juhlavuoden viestintä- ja markkinointisuunnitelman.

Tiedoksi

Juhlavuositoimikunta