Juhlavuositoimikunta, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 15.12.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Käsitellyt asiat