Järvenpään Veden johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

JARDno-2023-271

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

 

Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) vuoden 2022 tilinpäätös on koottu yhtenäiseksi Järvenpään kaupungin asiakirjaksi, joka sisältää tasekirjan, toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnit ovat salassa pidettävinä oheismateriaaleina.

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on kokousaineiston liitteenä.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varaussiirtoja.

Järvenpään Veden tilinpäätöstä esitellään kokouksessa tarkemmin.

Toimivalta: Hallintosääntö § 23

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen
  2. että Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 686.043,19 euroa lisätään Järvenpään vesiliikelaitoksen omaan pääomaan
  3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisiä korjauksia

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut