Järvenpään Veden johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2023

JARDno-2023-270

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

 

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2023

Järvenpään Vedellä ja Järvenpään kaupungilla on palvelusopimus. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta niiltä osin kuin niistä ei ole päätetty laitoksen perustamispäätöksessä (KV 14.11.2005 § 166) tai hallintosäännössä 1.8.2021 alkaen (KV 21.6.2021 § 53).

Palvelusopimus on valmisteltu yhteistyössä palvelusopimuksen eri osapuolten kanssa.

Palvelusopimuksen muutokset ovat hinnantarkistuksia sekä palvelutason tai laskentaperusteiden muutoksia eri palveluissa. Hintojen korotuksia on talous-, ICT- ja Kaupunkitekniikan palveluissa noin 7.000 €. Pääoma- ja ylläpitovuokrissa kustannustaso pysyi lähes vastaavana kuin vuonna 2022. Vaikutukset on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

Palvelut ja niiden veloitukset ovat eriteltyinä palvelusopimuksessa.

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2023 ja aiempi palvelusopimus vuodelle 2022 sekä siihen liittyvät palvelukuvaukset ja hinnasto ovat esityksen liitteinä.

 

Toimivalta perustuu: Hallintosääntö § 23

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

1. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2023

2. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa palvelusopimukseen 2023 teknisiä korjauksia

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus