Järvenpään Veden johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Järvenpään Veden esitys vuodelle 2023 siirrettävistä euroista ja käyttökohteista

JARDno-2023-269

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: talousasiantuntija Marketta Niemi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

 

Järvenpään Veden esitys vuodelle 2023 siirrettävistä euroista ja käyttökohteista

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2023-2026 12.12.2022 § 100.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2023-2026. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lauta- tai johtokunnat alittavat sitovuustason budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna.

Lauta- ja johtokunnat tekevät esityksensä vuosille 2023-2026 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maalis-huhtikuussa 2023, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee esitykset ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen

  • raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen tai liikelaitoksen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
  • soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi kehittämishankkeet, konsultointi, määräaikaiset projektihenkilöiden rekryt, laitehankinnat, tyhy, yms. 
  • mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustosta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Järvenpään Veden talousarvio 2022 toteutui toimintakatteen osalta n. 211 te budjetoitua parempana.

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetetään siirrettäväksi vuodelle 2023 palveluiden ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liitteen 1 mukaisesti.

Investointimäärärahojen siirtoesitys

Järvenpään Veden investointimäärärahaa jäi käyttämättä v. 2022 n. 2,470 Me, josta 2,170 Me esitetään siirrettäväksi liitteen 2 mukaisiin investointikohteisiin.

 

Toimivalta perustuu: Hallintosääntö § 23

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Järvenpään Veden määrärahojen siirrot vuodelle 2023.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut/ kaupunginhallitus