Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Järvenpään Veden kuukausiraportti syyskuu 2022

JARDno-2022-1902

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vesi liikelaitoksessa on valmisteltu kuukausiraportti 1.1. - 30.9.2022 väliseltä ajalta. Raportti kuvaa talouden ja toimintojen kehitystä ja toteutumaa.

Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä on oheismateriaalina.

Tuloslaskelma- ja investointitaulukko 1 - 9 /2022 liitteenä 1.

Arvio talouden ja toiminnan kehittymisestä ja toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Sisäiset erät on laskutettu lokakuussa. Toteumaan vaikuttaa myös vesi- ja jätevesimaksujen sekä perusmaksujen hinnankorotukset 1.4.2022 alkaen.

Keski-Uudenmaan vesiensuojeluliikelaitos kuntayhtymä (Kuves) on nostanut jäteveden toimittamisen hintaa 1.4.2022 alkaen 1,8 snt/m3 sekä 1.8.2022 alkaen 1,5 snt/m3, mikä tarkoittaa n. 80 te lisäkuluja, jos toimitettava kuutiomäärä toteutuu talousarvion mukaisena.

Maailmantilanteesta johtuvat hintojen korotukset (10-20 %) aiheuttavat ennakoitua suurempia menoja tarvikkeiden ja palveluiden ostoissa. Lepolan pumppaamon häiriötilanteen hoitaminen ja pumppujen uusiminen lisäsi kuluja n. 40 t€. Vesimittareita on vaihdettu ostopalveluna syksyn aikana ja niitä vaihdetaan vielä loppuvuonna, mutta nämä eivät näy vielä toteumassa.

Investointiosa

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu siirtomääräraha (n.1,3 Me) vuodelta 2021. Vuoden 2022 investoinnit ovat käynnistyneet touko-kesäkuussa kilpailutuksien edetessä, eikä niistä ei ole vielä sisäistä laskutusta tullut.

Sävelpuiston rakentamista ei aloiteta vuoden 2022 aikana kaavan valituksesta johtuen, hanke siirtyy vuodelle 2023. Wärtsilän alueen rakentaminen siirtyi Vähänummentien liittymän osalta vuodelle 2022, joka katetaan vuoden 2022 investointimäärärahasta, hanke on valmistunut.

Kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden yhteisten hankkeiden osalta Lehmustien ja Kuuselankadun hankkeita ei ole aloitettu, mutta joiden urakkakilpailutus on loppuvuonna, hankkeiden rakentaminen siirtyy vuodelle 2023.

Järvenpään Veden omista kohteista Kaakkolan vesihuoltoa on rakennettu tammikuussa ja toukokuussa ja työt jatkuneet syyskuusta alkaen. Vesitornin maalausurakka on valmis.

Kaupunkitekniikan kanssa em. yhteisten investointihankkeiden aloittamisen viivästyminen aiheuttanee n. 2,2 Me siirtomäärärahatarpeen vuodelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden kuukausiraportin 1.1.-30.9.2022.

Käsittely:

Tekninen kokoustauko 8.58.-9.02.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimitusjohtaja, talousasiantuntija