Järvenpään Veden johtokunta, kokous 24.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Järvenpään Veden vuoden 2022 talousarvion muutokset

JARDno-2022-1336

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 15.12.2021 § 35. Vuonna 2021 käyttämättömien määrärahojen siirtoesityksestä vuodelle 2022 johtokunta päätti kokouksessaan 9.3.2022 § 4. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2022 talousarviomuutokset kokouksessaan 9.5.2022 § 125 ja Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset 23.5.2022 § 39.

Järvenpään Veden vuoden 2022 hyväksytyt talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1.

Veden sisäisten erien korjaus

Voimassa olevassa talousohjelmassa Järvenpään Veden ICT-järjestelmien palvelumaksut oli huomioitu sisäisissä ICT-veloituksissa kahteen kertaan. Joten 5900 e sisäinen erä on poistettu Järvenpään Veden kuluista.

Siirtomäärärahat

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina poislukien mahdolliset poikkeukselliset erät.

Käyttötalous

Palveluiden ostoihin vesimittarien vaihtotyöhön on hyväksytty 199.000 euroa siirrettäväksi vuodelta 2021 vuodelle 2022.

Järvenpään veden investoinnit

Vuonna 2021 Järvenpään Veden investointeihin oli varattuna 5 Me, josta jäi käyttämättä 1,3 Me. Säästö syntyi enimmäkseen Ainolan aluekeskuksen hankkeen aikataulun viivästymisestä. Pajalanpihan vesihuoltoon ei investointiohjelmassa ole varattuna määrärahaa. Asiakastietojärjestelmän toteuttaminen jäi kesken ja valmistuu vuonna 2022.

Käyttämätön (1 269 000 euroa) määräraha on hyväksytty johtokunnan esityksen mukaisesti siirrettäväksi vuodelle 2022:

  • Ainolan aluekeskuksen vesihuollon rakentamiseen 1 100 te
  • Pajalanpihan vesihuoltoon 79 te
  • Asiakastietojärjestelmän uusimiseen 90 te

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 23.5.2022 hyväksymät vuoden 2022 talousarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut