Järvenpään Veden johtokunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion muutokset

JARDno-2023-1190

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-26 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.12.2022 § 30. Vuonna 2022 käyttämättömien määrärahojen siirtoesityksestä vuodelle 2023 johtokunta päätti kokouksessaan 8.3.2023 § 4. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviomuutokset kokouksessaan 15.5.2023 § 125 ja Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset 29.5.2023 § 26.

Järvenpään Veden vuoden 2023 hyväksytyt talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1.

Siirtomäärärahat

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina poislukien mahdolliset poikkeukselliset erät.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.5.2023 hyväksymät vuoden 2023 talousarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.