Järvenpään Veden johtokunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Järvenpään Veden osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

JARDno-2023-396

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa Järvenpään Veden johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan . Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Osavuosiraportti valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2023 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 11.9.2023

Järvenpään Veden osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on esitetty liitteenä. 

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2023 tiedoksi. Lisäksi Järvenpään Veden johtokunta valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.