Järvenpään Veden johtokunta, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Veden yhtymähallituksen taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio 2023

JARDno-2022-1483

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2023 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2024- 2025 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2022 mennessä.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

Vuodelle 2023 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 e/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuodelle 2023 on arvioitu veden myynnin kasvua 3 %.

Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin TS2024  yksikköhinta 0,40 e/m3  ja TS2025 yksikköhinta on 0,41 e/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.

Vuosille 2024 - 2025 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 2 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 4,39 Me.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 3,24 Me. Toimintamenoissa on n. 200 te kasvua, verrattuna 2022 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2023 on 1,151 Me ja vuosikate 1,124 Me.

Investointiosa

Vuoden 2023 investoinneissa automaation päivittäminen ja verkostojen saneeraus merkittävimpiä kohteina. Investoinneissa määrärahaa on varattuna 2,5 Me

Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2023 on 2,3 Me.

Järvenpään Veden lausunto

Talousveden vuoden 2023 yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. Suunnitelmavuosille 2024 - 2025 on esitetty korotusta 1 snt/m3 vuosi.

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 - 2025 noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle esittää, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2023 eikä vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä