Järvenpään Veden johtokunta, kokous 19.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

JARDno-2020-1842

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5. ja 12.5.2020 esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.
Valtuusto käsitteli vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 15.6.2020 § 35.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakäytäntö Järvenpään Vedelle: Valtuustolle annettavaan investointiesitykseen on aina liitettävä sen mahdolliset vaikutukset korjausvelan kehittymiseen.

Arviointikertomus 2019 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

  1. Johtokunta päättää, että jatkossa Järvenpään Vesi selvittää investointiesitystensä yhteydessä myös mahdolliset vaikutukset korjausvelan kehittymiseen.
  2. Johtokunta päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus